Finančí prostředky na vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

04.11.2015 - Ke dni 27. 10. 2015 byly vyhlášena další výzvy v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Výzva č. 11 a 12 je zaměřená rozvoj sociálního podnikání.Tato podpora je směřována na území se sociálně vyloučenými lokalitami (SVL) v rámci výzvy č. 11. V rámci výzvy č. 12 jsou podporovány oblasti bez SVL.Výzvy jsou zaměřeny na vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání.
Žádosti o dotaci je možné připravovat v systému MS2014+ od 29. 10. 2015. Žádosti je možné předkládat do 29. 2. 2016 do 14:00.

Oprávnění žadatelé:

 • Osoby samostatně výdělečně činné podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění;
 • Obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích:
 • veřejná obchodní společnost
 • komanditní společnost
 • společnost s ručením omezeným
 • akciová společnost
 • evropská společnost
 • evropské hospodářské zájmové sdružení
 • družstva (družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost).
 • Nestátní neziskové organizace
 • Církve
 • Církevní organizace
 
Míra spolufinancování je 15 %. Finanční podpora je poskytnuta v režimu de minimis.
Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů:
Minimální výše celkových způsobilých výdajů 400 000Kč. Maximální výše způsobilých 4 900 000 Kč.
Alokace výzvy č. 11 je 132 000 000Kč.
Alokace výzvy č. 12 je 88 000 000Kč.
 
Podporovanými aktivitami jsou:
 1. Vznik nového sociálního podniku
 2. Personální a produkční rozšíření sociálního podniku
 
 
Projekt musí vytvořit nové pracovní místo pro osoby z cílových skupin a současně musí realizovat alespoň jednu z následujících aktivit:
 • rozšíření nabízených produktů a služeb,
 • rozšíření prostorové kapacity podniku,
 • zavedení nových technologií výroby,
 • zefektivnění procesů podniku,
 • zřízení divize na novém místě nebo v jiném regionu.
 1. Rozšíření stávajících podnikatelských aktivit OSVČ nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ
 
Zdroj a podrobnější informace k výzvě č. 11
Zdroj a podrobnější informace k výzvě č. 12


« Aktuality

Finančí prostředky na vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

 

› | Finančí prostředky na vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz