Experti Asistenčního centra, Hospodářské komory ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu pro žadatele v OP PIK

24.06.2015 - Asistenční centrum, a.s. odborně zaštiťuje a spolupořádá s Hospodářskou komorou ČR pro zájemce o dotace cyklus odborných a konzultačních setkání s experty, kteří pro Ministerstvo průmyslu a obchodu připravovali výzvy do OPPIK.První ze seminářů proběhl dne 16. června v Pardubicích. Zástupci Asistenčního centra, a.s. a experti z MPO ČR účastníky konzultačního setkání seznámili s aktualitami výzev v programu OP PIK a zodpověděli všechny dotazy a připomínky.Další konzultační setkání proběhnou:

14.7. v Praze
15.7. v Brně
16.7. v Ostravě
21.7. v Ústí nad Labem


Veškeré potřebné informace naleznete v této pozvánce.


« Aktuality

Experti Asistenčního centra, Hospodářské komory ČR  a Ministerstva průmyslu a obchodu pro žadatele v OP PIK

 

› | Experti Asistenčního centra, Hospodářské komory ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu pro žadatele v OP PIK

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz