Dvě výzvy v MAS Naděje o. p. s.

25.09.2017 - Dnes 25. 9. 2017 MAS Naděje o. p. s. vyhlásila dvě výzvy z Operačního programu Zaměstnanost, a to Prorodinná opatření pro zvýšení lokální zaměstnanosti a Podpora lokální zaměstnanosti.První výzva je zaměřená na podporu zařízení určených pro péči o děti zaměstnaných rodičů a žadatelem můžou být školy nebo nestátní neziskové organizace. Finanční alokace na tuto výzvu je 3,1 mil. Kč.

Druhá výzvy je zacílená na zvyšování uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo osob sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce, žádat mohou nestátní neziskové organizace a na výzvu je připraveno 2,513 mil. Kč.
 


« Aktuality

Dvě výzvy v MAS Naděje o. p. s.

 

› | Dvě výzvy v MAS Naděje o. p. s.

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz