Dne 6.11.2017 byly vyhlášeny dvě výzvy MAS Naděje o.p.s.

07.11.2017 - MAS Naděje o.p.s. dne 6.11.2017 vyhlásila dvě výzvy s provazbou na Operační program Zaměstnanost, a to Podpora lokální zaměstnanosti – I. a Prorodinná opatření pro zvýšení lokální zaměstnanosti – I.Výzvy Podpora lokální zaměstnanosti – I.
Oprávnění žadatelé: Nestátní neziskové organizace
Podporované aktivity: Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce; Zvyšování zaměstnanosti cílových skupin; Podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce; Podpora prostupného zaměstnávání
Způsobilé výdaje: 400 tis. Kč – 2 513 tis. Kč
Alokace: 2 513 tis. Kč
Příjem žádostí: 6.11.2017 – 15.12.2017
Odkaz: http://www.masnadeje.cz/vyhlasene-vyzvy/opz/
 
Prorodinná opatření pro zvýšení lokální zaměstnanosti – I.
Oprávnění žadatelé: Nestátní neziskové organizace; Školy a školská zařízení
Podporované aktivity: Podporu zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní a odpolední pobyt); Příměstské tábory; Podporu provozu dětské skupiny; Vzdělávání pečujících osob (tzv. chůvy)
Způsobilé výdaje: 400 tis. Kč – 3 100 tis. Kč
Alokace: 3 100 tis. Kč
Příjem žádostí: 6.11.2017 – 15.12.2017
Odkaz: http://www.masnadeje.cz/vyhlasene-vyzvy/opz/
 


« Aktuality

Dne 6.11.2017 byly vyhlášeny dvě výzvy MAS Naděje o.p.s.

 

› | Dne 6.11.2017 byly vyhlášeny dvě výzvy MAS Naděje o.p.s.

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz