Dne 30.10.2017 byla otevřena nová výzva z Operačního programu Zaměstnanost

31.10.2017 - Ministerstvo práce a sociálních věcí dne 30.10.2017 vyhlásilo výzvu s názvem Age management - chytrá změna v řízení, příležitost k růstu a s číslem 03_17_079.Výzva podporuje age management, například tedy vzdělávací programy, analýzy současného stavu, motivační poradenství, podporu mezigenerační spolupráce nebo programy cílené na zvyšování sebevědomí při práci s počítačem či digitálními zařízeními.

Oprávněnými žadateli pro tuto výzvu jsou obchodní korporace, státní podniky a neziskové organizace. Nestátní neziskové organizace mají nulovou spoluúčast, státní podniky a obchodní korporace pak přispívají svými 15 % způsobilých výdajů.

Výše způsobilých výdajů musí být v rozmezí 750 tis. až 5 mil. Kč V projektech se budou uplatňovat nepřímé náklady. Alokace výzvy je stanovena na 300 mil. Kč.


« Aktuality

Dne 30.10.2017 byla otevřena nová výzva z Operačního programu Zaměstnanost

 

› | Dne 30.10.2017 byla otevřena nová výzva z Operačního programu Zaměstnanost

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz