Dne 24. 1. 2018 byla vyhlášená výzva č. 38 Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť

26.01.2018 - Hlavní město Praha dne 24. 1. 2018 vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR se specifickým cílem 3.2 Posílená infrastruktura pro sociální podnikání.Tato výzva je zaměřena na podporu vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť.

Žádat mohou NNO, hl. m. Praha a městské části hl. m. Prahy, včetně organizací jimi zřizovaných a založených a dále podnikatelské subjekty. Sídlo žadatele může být kdekoliv na území České republiky, projekty však musí být fyzicky realizovány výhradně na území hl. m. Prahy a cílová skupina musí splňovat podmínky způsobilosti pro hl. m. Prahu.

Alokace je připravena v částce 42 mil. Kč.

Příjem žádostí bude probíhat od 23. 2. 2018 do 23. 1. 2019. Výzva je jednokolová, průběžná.

Více informací o této výzvě naleznete na http://penizeproprahu.cz/vyzva-c-38-podpora-vzniku-a-rozvoje-socialnich-podniku-a-chranenych-pracovist


« Aktuality

Dne 24. 1. 2018 byla vyhlášená výzva č. 38 Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť

 

› | Dne 24. 1. 2018 byla vyhlášená výzva č. 38 Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz