Dne 12.1.2018 byla vyhlášena výzva č. 78 Energetické úspory v bytových domech III

22.01.2018 - V rámci Integrovaného regionálního operačního programu vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj v pátek 12.1.2018 výzvu číslo 78 Energetické úspory v bytových domech III.Žádat mohou vlastníci bytových domů, kromě fyzických osob nepodnikajících, dále společenství vlastníků jednotek a bytová družstva jako správci bytových domů podle zákona č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům bytových družstev a změně některých zákonů.

Podporovanými aktivitami jsou zlepšení tepelně-technických vlastností stavebních konstrukcí budovy, instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu, výměna zdroje tepla pro vytápění, výměna zdroje tepla pro přípravu teplé užitkové vody, instalace solárních kolektorů nebo fotovoltaických systémů a instalace zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn a kryjících primárně energetické potřeby budov, ve kterých jsou umístěny (budovy musí být umístěny mimo území hl. m. Prahy).

Minimální výše celkových způsobilých výdajů musí činit 300 tis. Kč, maximální výše pak 90 mil. Kč. Celková částka dotace z EFRR dosahuje 3,5 mld Kč.

Podporovaná opatření a výše podpory jsou stejná jako v 37. výzvě Energetické úspory v bytových domech II., ovšem byly provedeny změny, které významně zjednodušují podání žádosti o podporu a následnou administraci projektu.

Kromě vyhlášení výzvy je také den 12.1.2018 stanoven jako datum příjmu žádostí, které bude ukončeno 29.11.2019. Výzva je průběžná, jednokolová.

Více informací lze získat na http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-78-Energeticke-uspory-v-bytovych-domech-III


« Aktuality

Dne 12.1.2018 byla vyhlášena výzva č. 78 Energetické úspory v bytových domech III

 

› | Dne 12.1.2018 byla vyhlášena výzva č. 78 Energetické úspory v bytových domech III

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz