Avízo vyhlášení 2. výzvy VaV programu TRIO - MPO

30.09.2016 - Ministerstvo průmyslu a obchodu informuje o plánovaném harmonogramu druhé veřejné soutěže v programu TRIOkterý je zaměřen na podporu projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti tzv. klíčových technologií:

3. 10. 2016 — vyhlášení soutěže a zveřejnění kompletní zadávací dokumentace
4. 10. 2016 — zpřístupnění elektronické přihlášky
30. 11. 2016 — nejzazší lhůta pro podání žádosti o podporu
15. 5. 2017 — vyhlášení výsledků soutěže

Cílem programu je podpořit aktivity v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji, které budou využívat a dále rozvíjet potenciál v oblasti klíčových technologií (Key Enabling Technologies, dále jen „KETs“). Jde o následující technologie: Fotonika, Mikro- a nanoelektronika, Nanotechnologie, Průmyslové biotechnologie, Pokročilé materiály a Pokročilé výrobní technologie. Jedná se o technologie, které jsou uplatnitelné v nových produktech a službách s vysokou přidanou hodnotou a budou přispívat k hospodářskému růstu a zvyšování konkurenceschopnosti.

Žadatelem může být podnik se sídlem v ČR včetně hl. m. Prahy nebo výzkumná organizace. Podnik musí řešit projekt v účinné spolupráci alespoň s jednou výzkumnou organizací. Výzkumná organizace může projekt podat samostatně, avšak bude na ní nahlíženo jako na podnik s ohledem na maximální možnou míru podpory.

V rámci programu lze uplatnit osobní náklady, náklady na přístroje, nástroje a vybavení formou odpisů, náklady na subdodávky, poznatky a patenty, náklady na poradenské a rovnocenné služby, doplňkové režijní a další provozní náklady jako např. materiál.  

Více informací, týkajících se příjemců, výše podpory, specifikace způsobilých výdajů a další, naleznete na www.mpo.cz
 


« Aktuality

Avízo vyhlášení 2. výzvy VaV programu TRIO - MPO

 

› | Avízo vyhlášení 2. výzvy VaV programu TRIO - MPO

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz