Avíza výzev OP VVV

15.12.2015 - Na leden 2016 je plánováno vyhlášení tří výzev v rámci OP VVV Prioritní osy 3 zaměřené na: -- Budování kapacit pro rozvoj škol I. -- Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktit..... -- GramotnostiAvízo výzvy „Budování kapacit pro rozvoj škol I.“
Předpokládané vyhlášení výzvy: 20.1.2016
Předpokládané datum ukončení příjmu žádostí: 3.3.2016
Alokace: 700 milionů Kč
Výše rozpočtu: 5 – 50 milionů Kč
Délka realizace projektu: 36 – 48 měsíců
Podporované povinné aktivity:
SC1 – Zvýšení kvality předškolního vzdělání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

 • Podpora vzájemného učení škol a pedagogů formou síťování
 • Rozvoj dovedností pro kolegiální podporu
 • Příprava a rozvoj externích mentorů
SC2 – Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
 • Podpora vzájemného učení škol a pedagogů formou síťování
 • Rozvoj dovedností pro kolegiální podporu
 • Příprava a rozvoj externích mentorů
SC5 – Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce
 • Podpora vzájemného učení škol a pedagogů formou síťování
Podporované volitelné aktivity:
 • Propojení studentů (budoucích pedagogů) s aktivními pedagogy
 • Tuzemské i zahraniční stáže pro pedagogické pracovníky
 • Příprava a ověření metodických materiálů pro předškolní vzdělávání
Více informací k avízu http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/avizo-vyzvy-c-02-16-010-budovani-kapacit-pro-rozvoj-skol-i
 
 
Avízo výzvy „Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů“
Předpokládané vyhlášení výzvy: 20.1.2016
Předpokládané datum ukončení příjmu žádostí: 24.3.2016
Alokace: 350 milionů Kč
Výše rozpočtu: 10 – 60 milionů Kč
Délka realizace projektu: 30 – 36 měsíců
Podporované povinné aktivity:
 • Podpora společenství praxe pro rozvoj klíčových kompetencí, gramotností, průřezových témat a mezipředmětových vztahů
 • SC1 – Zvýšení kvality předškolního vzdělávání, včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ
 • SC2 – Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
 • SC5 – Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy, včetně posílení jejich relevance pro trh práce
Nepovinně volitelné aktivity:
 • Rozpracování hladin (vývojových kontinuí) klíčových kompetencí ve vztahu ke vzdělávacím oborům i k průřezovým tématům
 • Pilotní aktivity umožňující propojování pregraduálních studentů fakult vzdělávajících učitele s aktivními učiteli.
Více informací k avízu http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/avizo-vyzvy-c-02-16-011-rozvoj-klicovych-kompetenci-v-ramci
 
Avízo výzvy „Gramotnosti“
Předpokládané vyhlášení výzvy: 20.1.2016
Předpokládané datum ukončení příjmu žádostí: 14.3.2016
Alokace: 380 milionů Kč
Výše rozpočtu: 5 – 60 milionů Kč
Délka realizace projektu: 24 – 36 měsíců
Podporované povinně volitelné aktivity:
 • Podpora funkční gramotnosti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) v oborech SŠ bez maturitní zkoušky
 • Podpora vzájemného učení škol a pedagogů formou síťování na ZŠ
 • Extrakurikulární aktivity na podporu gramotností
 • Výzkumně pilotní projekty s akcentem na žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí na ZŠ a SŠ bez maturitní zkoušky
Volitelné aktivity:
 • Aktivity podporující zaměření na silné stránky
 • Rozvoj exekutivních dovedností (executive skills)
 • Vrstevnické vzdělávání (Peer learning)
 • Rozvoj jazykové gramotnosti
 
Více informací k avízu http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/avizo-vyzvy-c-02-16-012-gramotnosti  
 


« Aktuality

Avíza výzev OP VVV

 

› | Avíza výzev OP VVV

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz