Avíza výzev EPSILON a Národní centra kompetence 1

22.12.2017 - Dle informací Technologické agentury ČR by 4. veřejná soutěž programu EPSILON měla být vyhlášena v únoru 2018.Cílem programu je podpora projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách. Musí být naplněny výzkumné cíle a podoblasti podprogramů v souladu s národními a resortními prioritami VaVaI.

Zároveň Technologická agentura ČR informovala o přípravě vyhlášení nového programu Národní centra kompetence 1, přičemž první výzva by měla být vyhlášena v březnu 2018.

Program bude zaměřen na vybudování dostatečně stabilní a dlouhodobé základny aplikovaného výzkumu (v podobě národních center kompetence), a to prostřednictvím koncentrace výzkumných kapacit a nastavení jejich silné orientace na aplikaci výsledků jejich výzkumu v praxi.

Doba trvání programu se předpokládá v letech 2018 až 2022, tj. 5 let.

Celkové výdaje na program jsou na období trvání programu stanoveny v souladu se zkušenostmi s realizací programu Centra kompetence, s předpokládaným postupným vyhlašováním jednotlivých veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích a postupem přípravy a vzniku jednotlivých center. Předpokládaná průměrná míra podpory na program je 80 %. Celkové výdaje programu ze státního rozpočtu činí 1 833 mil. Kč.

Více informací k oběma programům podpory naleznete na www.tacr.cz.


« Aktuality

Avíza výzev EPSILON a Národní centra kompetence 1

 

› | Avíza výzev EPSILON a Národní centra kompetence 1

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz