Asistenční vouchery Ústeckého kraje

08.10.2019 - Ústecký kraj vyhlásil dotační program „Asistenční vouchery Ústeckého kraje“ v rámci Výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Cílem programu je prostřednictvím poskytnutí neinvestiční dotace zajistit přípravu a zpracování projektových záměrůtzv. strategické intervence, které budou naplňovat cíle a opatření Regionální inovační strategie Ústeckého kraje, příp. krajské přílohy k národní RIS3 strategii. Budou zpracovány do stadia realizovatelnosti ve formě projektové žádosti tak, aby mohly být podány do relevantní výzvy vhodného programu na národní či mezinárodní úrovni, případně byly připraveny k realizaci z jiných zdrojů (např. místní rozpočty, vlastní prostředky nositele aj.). Důvodem poskytnutí podpory je zajištění systematické podpory budování absorpční kapacity v Ústeckém kraji v souladu s potřebami RIS3 strategie na krajské i národní úrovni.
Strategický projekt, na jehož přípravu a zpracování obdrží žadatel asistenční voucher, musí mít prokazatelný dopad do území Ústeckého kraje. V rámci Programu bude podpořena příprava a zpracování strategického projektu, resp. zpracování kompletní projektové dokumentace strategického projektu včetně všech relevantních příloh dle podmínek národního (tuzemského) či mezinárodního (zahraničního) programu podpory. Zpracování projektového záměru do podoby extenzivní studie proveditelnosti, o předepsané struktuře, která odpovídá připravenosti projektu k podání do programu podpory v blízké budoucnosti či realizaci projektu z jiných finančních zdrojů.
Oprávněnými žadateli může být veřejný subjekt se sídlem, pobočkou, pracovištěm na území Ústeckého kraje.
Bližší informace: https://www.kr-ustecky.cz/asistencni-vouchery-usteckeho-kraje/d1737166/p1=204744


« Aktuality

Asistenční vouchery Ústeckého kraje

 

› | Asistenční vouchery Ústeckého kraje

© 2019 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz