Aktuální příležitosti pro získání dotací

10.10.2017 - Přinášíme Vám aktuální informace o možnostech získání dotací na připravované podnikatelské záměry. V současné době je možnost podávání žádostí do vybraných dotačních titulů:Program OP PIK - Inovace
Cílem programu je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti, prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací, tak aby došlo k nárůstu počtu firem především místního původu v pozici technologických lídrů, k tvorbě a zavádění nových konkurenceschopných produktů na globální trh a posílení schopnosti firem v oblasti high-tech výroby. Podporovány budou zejména inovace vyšších řádů (V. řádu a vyšší).
Míra podpory: 25 – 45 % dle velikosti žadatele.
Ukončení příjmu žádostí: 12. listopadu 2017
 
Program OP PIK - Potenciál
Cílem programu je podpora zavádění a zvyšování kapacit společností pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit a zároveň i zvýšení počtu společností, které provádějí vlastní výzkum, vývoj a inovaci. Dále prohloubení spolupráce společností s výzkumnými a vývojovými organizacemi, tvorbu kvalifikovaných pracovních míst a tím rozvoj znalostní ekonomiky.
Míra podpory: max. výše 50 % celkových způsobilých výdajů bez ohledu na velikost podniku.
Ukončení příjmu žádostí: 30. listopadu 2017
 
Program OP PIK - Aplikace
Cílem programu je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích. Program je zaměřený na průmyslový výzkum a experimentální vývoj.
Míra podpory: 50 – 75 % dle kategorie výzkumu a velikosti žadatele.
Ukončení příjmu žádostí: 30. listopadu 2017
 
Program OP PIK - Inovační vouchery
Cílem programu je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintezivnění vlastních inovačních aktivit. Obecným cílem programu je nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí s přímým dopadem na posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků.
Míra podpory: je max. 75 %.
Ukončení příjmu žádostí: 31. prosince 2017
 
Jestliže uvažujete o realizaci projektu naplňujícího podmínky některého z uvedených dotačních programů, tak nás prosím kontaktujte na info@asistencnicentrum.cz případně na tel. č. 476 105 840. Váš záměr zcela bezplatně posoudíme z pohledu možného získání dotací a doporučíme Vám to nejvhodnější řešení.
V případě Vašeho zájmu Vám následně rádi zajistíme také potřebnou komplexní profesionální součinnost při přípravě žádosti o dotaci i následné realizaci projektu.


« Aktuality

Aktuální příležitosti pro získání dotací

 

› | Aktuální příležitosti pro získání dotací

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz