Aktualizovaná Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK – obecná část

24.01.2018 - Ve středu 17. ledna 2018 byla vydána nová verze dokumentu Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK – obecná část.Výčet změn a aktualizací je uveden na straně 5 pravidel.

Dokument je základním informačním materiálem pro předkladatele projektových žádostí do dotačních programů OP PIK a příjemce podpory.

Aktuální verze pravidel s platností od 15. 1. 2018 je k dispozici na webových stránkách Agentury pro podnikání a inovace v sekci Metodika: https://www.agentura-api.org/metodika/ 

 


« Aktuality

Aktualizovaná Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK – obecná část

 

› | Aktualizovaná Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK – obecná část

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz