Aktualizace výzvy č. 19 - Technika pro integrovaný záchranný systém - IROP

19.05.2016 - ŘO IROP oznamuje, že vzhledem ke zvýšenému zájmu o čerpání finančních prostředků stanovených pro 19. výzvu IROP „Technika pro integrovaný záchranný systém" je nucen ukončit příjem žádostí k 13. 6. 2016.Mezi nejvýznamnější změny patří: 

  • Revize normativů vybavení Policie ČR na základě aktualizace materiálu „Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek IZS – Policie ČR a Hasičského záchranného sboru (včetně JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 – 2020“
  • Doplnění informací k CBA
  • Úprava vzoru Podmínek a Krácení 
  • Doplnění informací k postupu při zpracování Stanoviska HZS kraje pro žadatele (nová příloha č. 16) 

Bližší informace jsou k dispozici zde


« Aktuality

Aktualizace výzvy č. 19 - Technika pro integrovaný záchranný systém - IROP

 

› | Aktualizace výzvy č. 19 - Technika pro integrovaný záchranný systém - IROP

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz