Aktualizace Pravidel způsobilosti a publicity OP PIK

12.01.2016 - Dne 8. 1. 2015 došlo k aktualizaci dokumentu Pravidla způsobilosti a publicity - obecná část. Na str. 6 byl doplněn text u bodu 2.8.3 Platba kartou na internetu.Dále byl v tabulce na str. 9 a 10 doplněn text u způsobilých výdajů Mzdy a pojistné a Cestovné. V kapitole Publicita byl upraven bod 3.2.4 Plakát na str. 11.
 
Pravidla způsobilosti a publicity – obecná část je k dispozici zde: http://www.czechinvest.org/spolecne-prilohy-dotacnich-programu-op-pik
 


« Aktuality

Aktualizace Pravidel způsobilosti a publicity OP PIK

 

› | Aktualizace Pravidel způsobilosti a publicity OP PIK

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz