Aktualizace Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020

20.08.2018 - S účinností od 25. 7. 2018 platí nová verze Pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPŽP.



Mezi nejpodstatnější změny patří zachování nutnosti předkládat dokumenty s nabytím právní moci, zpřesnění pravidel veřejné podpory a podpory de minimis pro PO 4 a povinnost u stanovených prioritních os v rámci dokládání podkladů pro právní akt vyplnit dotazník pro evidenci projektů, které byly podrobeny zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb.
Více informací na http://www.opzp.cz/
 


« Aktuality

Aktualizace Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020

 

› | Aktualizace Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020

© 2020 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz