Aktualizace pravidel pro žadatele a příjemce operačního programu zaměstnanost

04.06.2018 - S účinností od 25. 5. 2018 byly zveřejněny nové verze pravidel pro žadatele a příjemcea to jak obecná část pravidel pro žadatele a příjemce, tak specifická část pravidel pro žadatele a příjemce pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady, tak i specifická část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na další profesní vzdělávání. 
Nová pravidla pro žadatele https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz


« Aktuality

Aktualizace pravidel pro žadatele a příjemce operačního programu zaměstnanost

 

› | Aktualizace pravidel pro žadatele a příjemce operačního programu zaměstnanost

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz