Aktualizace Pravidel pro výběr dodavatelů

05.01.2018 - Řídící orgán OP PIK, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, vydal dne 2. 1. 2018 aktualizovaný dokument Pravidla pro výběr dodavatelů s účinností od 15. 1. 2018.Mezi nejdůležitější změny patří:

- upravení schématu postupu dle PpVD či ZZVZ z důvodu změny finančních limitů pro veřejné zakázky a koncese platných od 1. 1. 2018,
- zpřesnění podmínek k účasti poddodavatelů,
- odstranění bodu zakazujícího podpis smlouvy s účastníkem, který se podílel na zadání daného výběrového řízení,
- přidána kapitola ke střetu zájmů.

Aktualizovaná verze dokumentu s účinností od 15. Ledna 2018 je k dispozici na webových stránkách agentury API v sekci Výběr dodavatele. 


« Aktuality

Aktualizace Pravidel pro výběr dodavatelů

 

› | Aktualizace Pravidel pro výběr dodavatelů

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz