Aktualizace pravidel pro výběr dodavatelů

03.05.2017 - Řídící orgán OP PIK, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, vydal aktualizovaný dokument Pravidla pro výběr dodavatelů s platností od 2. 5. 2017.Mezi nejdůležitější změny patří:

- Došlo ke změně ve způsobu vyhlášení výběrového řízení. Nově se Oznámení o zahájení výběrového řízení zveřejňuje na profilu zadavatele.

- Byla zkrácena lhůta pro podávání nabídek na 15 resp. 30 dní.

Aktualizovaná verze dokumentu s platností od 2. května 2017, včetně verze revizní, je k dispozici na webových stránkách Agentury pro podnikání a inovace v části Výběr dodavatele:
https://www.agentura-api.org/metodika/vyber-dodavatele/


« Aktuality

Aktualizace pravidel pro výběr dodavatelů

 

› | Aktualizace pravidel pro výběr dodavatelů

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz